Pengenalan | PUSAT JAMINAN KUALITI
» SWAAKREDITASI » Swaakreditasi » Pengenalan

Pengenalan

Swaakreditasi merupakan satu status yang melayakkan sesebuah universiti mengakreditasi sendiri program pengajian mereka (tanpa perlu mendapatkan kelulusan Malaysian Qualification Agency (MQA) dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara aktiviti utama jaminan kualiti akademik berkaitan swaakreditasi ialah memperkukuhkan pengurusan penilaian program akademik bagi memenuhi keperluan swaakreditasi dan Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF).

Prosedur Berkaitan Pengurusan Jaminan Kualiti Akademik

  1. Prosedur Swaakreditasi Sementara Program Pengajian
  2. Prosedur Swaakreditasi Penuh Program Pengajian
  3. Prosedur Pembentukan Program Baharu dan Penstrukturan/Semakan Semula Program Prasiswazah
  4. Prosedur Pembentukan Program Baharu Pengajian Siswazah
  5. Prosedur Semakan Semula Kurikulum Program Pengajian Siswazah

 

Kemaskini:: 22/05/2018 [naszroul]

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT JAMINAN KUALITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1508
03-9769 1508
03-9769 1489
BVMKDAX~