Sijil Perakuan Akreditasi Program | PUSAT JAMINAN KUALITI
» SWAAKREDITASI » Swaakreditasi » Sijil Perakuan Akreditasi Program

Sijil Perakuan Akreditasi Program

PTJ No. Nama Program Tarikh Akreditasi Sijil Terkini
Sijil Terdahulu
(Jika Berkenaan)
Fakulti Pertanian  1 Bacelor Sains Hortikultur dengan Kepujian 09/04/2015 Papar  Papar
 2 Bacelor Sains Pertanian dengan Kepujian 09/08/2012 Papar  Papar
 3 Bacelor Sains Perniagaantani dengan Kepujian 13/02/2014 Papar  Papar
 4 Bacelor Sains Akuakultur dengan Kepujian 20/03/2014 Papar  Papar
 5 Bacelor Pertanian Sains Ternakan dengan Kepujian 10/07/2014 Papar  Papar
 6 Bacelor Sains Pengurusan Perladangan dengan Kepujian 27/02/2020  Papar  Papar
 7 Master Pengurusan Perladangan   Papar  Papar
 8 Master Pengurusan Sumber Tanah   Papar  Papar
Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar     9 Bacelor Sains Perhutanan dengan Kepujian  09/06/2011 Papar  Papar
 10 Bacelor Sains dan Teknologi Kayu dengan Kepujian  20/03/2014 Papar  Papar
 11 Bacelor Sains Taman dan Rekreasi dengan Kepujian  09/04/2015  Papar  Papar
 12 Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar dengan Kepujian  15/08/2013 Papar  Papar
13 Bacelor Pengurusan Alam Sekitar dengan Kepujian  19/03/2012 Papar  Papar
14 Master Alam Sekitar   Papar  Papar
Fakulti Perubatan Veterinar 15 Master Perubatan Veterinar    Papar  Papar
16 Doktor Perubatan Veterinar   Papar Papar
Fakulti Kejuruteraan   17 Bacelor Kejuruteraan Awam dengan Kepujian 01/01/2016 hingga 31/12/2024 Papar  Papar
18 Bacelor Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dengan Kepujian 01/01/2020 hingga 31/12/2024 Papar  Papar
19 Bacelor Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian 01/01/2014 hingga 31/12/2024 Papar  Papar
20 Bacelor Kejuruteraan Pertanian dan Biosistem dengan Kepujian 01/01/2020 hingga 31/12/2024 Papar  Papar
21 Bacelor Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian 01/01/2016 hingga 31/12/2024 Papar  Papar
22 Bacelor Kejuruteraan Aeroangkasa dengan Kepujian 01/01/2016 hingga 31/12/2024 Papar  Papar
23 Bacelor Kejuruteraan Proses dan Makanan dengan Kepujian 01/01/2020 hingga 31/12/2024  Papar  Papar
24 Bacelor Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi dengan Kepujian 01/01/2017 hingga 31/12/2024 Papar  Papar
25 Master Kejuruteraan Air   Papar  Papar
26 Master Inovasi dan Rekabentuk Kejuruteraan   Papar  Papar
27 Master Keselamatan Proses dan Pencegahan Kehilangan    Papar  Papar
28 Master Pengurusan Teknologi Alam Sekitar   Papar  Papar
29 Master Kejuruteraan Alam Sekitar   Papar  Papar
30 Master Perancangan dan Respon Kecemasan   Papar  Papar
31 Master Kejuruteraan Struktur dan Pembinaan   Papar  Papar
32 Master Kejuruteraan Lebuhraya dan Pengangkutan   Papar  Papar
33 Master Penderiaan Jauh dan GIS   Papar  Papar
34 Master Kejuruteraan Sistem Pembuatan   Papar  Papar
35 Master Pengurusan Kejuruteraan   Papar  Papar
36 Master Kejuruteraan Komunikasi  17/06/2019 Papar  Papar
37 Master Kejuruteraan Elektrik Kuasa  10/02/2022 Papar  Papar
38 Master Kejuruteraan Reka Bentuk Sistem Aeroangkasa   Papar  Papar
39 Master Kejuruteraan Mikroelektronik   Papar  Papar
40 Doktor Kejuruteraan  03/04/2017 Papar  Papar
Fakulti Pengajian Pendidikan                   41 Bacelor Pendidikan dalam Pendidikan Jasmani dengan Kepujian  09/04/2015 Papar Papar
42 Bacelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dengan Kepujian  10/07/2014 Papar  Papar
43 Bacelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kepujian  12/05/2017 Papar  Papar
44 Bacelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua dengan Kepujian  16/06/2014 Papar  Papar
45 Bacelor Pendidikan Sains Rumah Tangga dengan Kepujian  16/06/2014 Papar  Papar
46 Bacelor Pendidikan Sains Pertanian dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
47 Bacelor Sains Pembangunan Sumber Manusia dengan Kepujian 09/04/2015 Papar  Papar
48 Bacelor Kaunseling dengan Kepujian    Papar  Papar
49 Master Pembangunan Sumber Manusia   Papar  Papar
 50 Master Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling  12/12/2013 Papar  Papar
 51 Master Pendidikan Kurikulum dan Pengajaran  12/12/2013 Papar  Papar
 52 Master Pendidikan dalam Pendidikan Jasmani  12/12/2013 Papar  Papar
 53 Master Pendidikan dalam Pendidikan Teknikal dan Vokasional  12/12/2013 Papar  Papar
 54 Master Pendidikan Pentadbiran Pendidikan  12/12/2013 Papar  Papar
 55 Master Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua  12/12/2013 Papar  Papar
 56 Master Pendidikan Sains Sukan  12/12/2013 Papar  Papar
 57 Master Pendidikan Teknologi dan Inovasi Pengajaran  12/12/2013 Papar  Papar
 58 Master Pendidikan Bahasa Melayu  12/12/2013 Papar  Papar
 59 Master Pendidikan Psikologi Pendidikan  12/12/2013 Papar  Papar
 Fakulti Sains         60 Bacelor Sains Biologi dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
 61 Bacelor Sains Matematik dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
 62 Bacelor Sains Statistik dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
 63 Bacelor Sains Fizik dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
 64 Bacelor Sains Kimia dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
 65 Bacelor Sains Kimia Perindustrian dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
 66 Bacelor Sains Kimia Petroleum dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
 67 Bacelor Sains dalam Sains Bahan dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
68  Bacelor Sains dalam Sains Instrumentasi dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
69 Bacelor Sains Biologi dengan Pendidikan (Kepujian)  09/04/2015 Papar  Papar
70 Bacelor Sains Fizik dengan Pendidikan (Kepujian)  09/04/2015 Papar  Papar
71 Bacelor Sains Kimia dengan Pendidikan (Kepujian)  09/04/2015 Papar  Papar
72 Bacelor Sains Matematik dengan Pendidikan (Kepujian)  09/04/2015 Papar  Papar
73 Bacelor Sains Statistik dengan Pendidikan (Kepujian)  09/04/2015 Papar  Papar
74 Master Statistik Gunaan   Papar  Papar
75 Master Biologi Tropika    Papar  Papar
76 Master Fizik Bahan  09/03/2022 Papar  Papar
77 Master Sains Matematik  20/12/2021 Papar  Papar
78 Master Kimia Analisis  09/09/2021 Papar  Papar
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan       79 Bacelor Sains dan Teknologi Makanan dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
 80 Bacelor Sains Pengajian Makanan dengan Kepujian  12/09/2013 Papar  Papar
 81 Bacelor Sains Pengurusan Perkhidmatan Makanan dengan Kepujian  18/08/2016 Papar  Papar
 82 Bacelor Sains Operasi Pembuatan Makanan dengan Kepujian   Papar  Papar
 83 Master Keselamatan dan Pemastian Kualiti Makanan  16/08/2016 Papar  Papar
 84 Master Teknologi Makanan   Papar  Papar
Fakulti Ekologi Manusia      85 Bacelor Muzik dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
 86 Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
 87 Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan (Kepujian)  09/04/2015 Papar  Papar
 88 Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat (Kepujian)  09/04/2015 Papar  Papar
 89 Bacelor Pengajian Pengguna dengan Kepujian  20/03/2014 Papar  Papar
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi               90 Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Inggeris dengan Kepujian    Papar  Papar
 91 Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
 92 Bacelor Sastera (Kesusasteraan Melayu)   Papar  Papar
 93 Bacelor Sastera Kesusasteraan Inggeris   Papar  Papar
 94 Bacelor Sastera Pengajian Bahasa Cina dengan Kepujian    Papar  Papar
 95 Bacelor Sastera Pengajian Bahasa Perancis dengan Kepujian    Papar  Papar
 96 Bacelor Sastera Pengajian Bahasa Arab dengan Kepujian    Papar  Papar
 97 Bacelor Sastera Pengajian Bahasa Jerman dengan Kepujian    Papar  Papar
 98 Bacelor Komunikasi dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
 99 Master Bahasa Melayu   Papar  Papar
 100 Master Kesusasteraan Dunia   Papar  Papar
 101 Master Kesusasteraan Melayu   Papar  Papar
 102 Master Komunikasi Korporat   Papar  Papar
 103 Master Linguistik Terapan   Papar  Papar
Fakulti Rekabentuk dan Seni Bina         104 Bacelor Seni Bina Landskap dengan Kepujian  14/09/2017 Papar Papar
 105 Bacelor Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian  12/09/2013 Papar  Papar
 106 Bacelor Sains Seni Bina dengan Kepujian 03/10/2018 hingga 2/10/2023 Papar  Papar
 107 Master Seni Bina 03/10/2018 hingga 2/10/2023 Papar  Papar
 108 Master Senibina Landskap  12/12/2013 Papar  Papar
 109 Master Pengurusan Landskap Lestari  08/10/2020 Papar  Papar
 110 Master Reka Bentuk Bandar Tropika  14/01/2021 Papar  Papar
 111 Master Inovasi Rekabentuk Perindustrian    Papar  Papar
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan                   112 Ijazah Doktor Perubatan 08/06/2022 sehingga 07/06/2027 Papar  Papar
 113 Bacelor Sains Bioperubatan dengan Kepujian  20/03/2014 Papar  Papar
 114 Bacelor Sains Pemakanan dan Kesihatan Komuniti dengan Kepujian  12/09/2013 Papar  Papar
 115 Bacelor Sains Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan dengan Kepujian  16/06/2014 Papar  Papar
 116 Bacelor Kejururawatan dengan Kepujian 27/04/2016 sehingga 26/12/2020 Papar Papar
 117 Bacelor Sains Dietetik dengan Kepujian  20/03/2014 Papar  Papar
 118 Master Kesihatan Awam 14/10/2021 Papar  Papar
 119 Master Patologi  02/09/2021 Papar  Papar
 120 Master Perubatan (Anestesiologi)  02/09/2021 Papar  Papar
 121 Master Perubatan (Pediatrik)  02/09/2021 Papar  Papar
 123 Master Perubatan (Psikiatri)  02/09/2021 Papar  Papar
 124 Master Perubatan (Radiologi)  02/09/2021 Papar  Papar
 125 Master Perubatan (Perubatan Dalaman)  14/10/2021 Papar  Papar
 126 Master Perubatan (Perubatan Keluarga)  14/10/2021 Papar  Papar
 126 Master Surgeri Ortopedik    Papar  Papar
 127 Master Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan  10/02/2022 Papar  Papar
 128 Master Sains Pemakanan   Papar Papar
 129 Doktor Kesihatan Awam  14/10/2021 Papar Papar
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat         130 Bacelor Sains Komputer dengan Kepujian  19/03/2012 Papar  Papar
 131 Bacelor Sains Komputer (Pengkomputeran Multimedia) dengan Kepujian  08/05/2017 Papar Papar
 132 Bacelor Sains Komputer (Rangkaian Komputer) dengan Kepujian  08/05/2017 Papar  Papar
 133 Bacelor Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian  08/05/2017 Papar  Papar
 134 Master Sains Komputer   Papar  Papar
 135 Master Keselamatan Maklumat  27/02/2018 Papar  Papar
 136 Master Kejuruteraan Perisian  12/04/2018 Papar  Papar
 137 Master Rangkaian Komputer   Papar  Papar
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul     138 Bacelor Sains Bioteknologi dengan Kepujian  12/09/2013 Papar  Papar
 139 Bacelor Sains Biokimia dengan Kepujian  03/04/2017 Papar  Papar
 140 Bacelor Sains Mikrobiologi dengan Kepujian  09/04/2015 Papar  Papar
 141 Bacelor Sains Biologi Sel dan Molekul dengan Kepujian  10/09/2015 Papar  Papar
Sekolah Perniagaan dan Ekonomi        142 Bacelor Ekonomi dengan Kepujian  10/07/2014 Papar  Papar
 143 Bacelor Perakaunan (Kepujian)  10/02/2022 Papar  Papar
 144 Bacelor Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian   20/03/2014 Papar  Papar
 145 Master Ekonomi   Papar  Papar
 146 Master Keusahawanan  11/06/2020 Papar  Papar
 147 Master Kewangan  11/03/2021 Papar  Papar
 148 Master Pentadbiran Perniagaan  05/11/2021 Papar  Papar
Sekolah Pengajian Siswazah     149 Master Sains Veterinar   Papar  Papar
150 Master Sastera  (MQA/SWA0403) 12/12/2013 Papar M.A Papar
 
151
Doktor Falsafah (MQA/SWA14936)
 • Music
 12/12/2013 Papar PhD  Papar
 
152
& 153
Master Sains (MQA/SWA14901)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14902)
 • Curriculum and Instruction
 • Educational Administration
 • Educational Psychology
 • Educational Technology
 • Extension Education
 • Guidance and Counselling
 • Health Education and Communication
 • Human Resource Development
 • Instructional Technology and Innovation
 • Sociology of Education
 • Sports Science
 • Moral Education
 • Physical Education
 • Teaching of English As A Second Language
 • Teaching of Malay As A First Language
 • Teaching of Malay Literature
 • Technical and Vocational Education
 • Education in Malay Language
 12/12/2013
 
 Papar

154
& 155
Master Sains (MQA/SWA14935)
Doktor Falsafah (MQA/SWA0399)
 • Applied Comparative Linguistics
 • Discourse Studies
 • English Language
 • English Literature
 • Literacy Studies
 • Malay Language
 • Malay Literature
 • Arabic Language
 • Chinese Literature
 • Philosophy and Civilization Studies
 12/12/2013
 
 Papar

156
& 157
Master Sains (MQA/SWA14891)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14892)
 • Clinical Psychology
 • Developmental Psychology
 • Psychology and Child Development
 • Social Psychology
 • Leadership Studies
 • Youth Studies
 • Gender and Development
 • Gerontechnology
 • Housing
 • Human Development
 • Literary and Cultural Studies
 • Social Gerontology
 • Politics and Government
 • Business Economics
 • Economics
 12/12/2013
 
Papar 

158
& 159
Master Sains (MQA/SWA14890)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14889)
 • Communication Technology
 • Corporate Communication
 • Development Communication
 • Human Communication
 • Journalism
 • Mass Communication
 • Organizational Communication
 • Translation and Interpretation
 12/12/2013
 
Papar 
160 & 161
Master Sains (MQA/SWA14899)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14900)
 • Consumer Science
 • Marketing
 • Finance
 • Accounting
 • Business Law
 • Corporate Leadership
 • Human Resource Management
 • Management
 12/12/2013
 
Papar 
162 & 163
Master Sains (MQA/SWA14897)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14898)
 • Agriculture Genomics
 • Aquatic Biotechnology
 • Bioresource and Technology
 • Biochemistry
 • Bioinformatics and System Biology
 • Biotechnology with Bio-entrepreneurship
 • Biotherapeutics
 • Cancer Biology and Oncology
 • Marine Biology
 • Medical Biotechnology
 • Microbiology
 • Molecular Biology and Genetic Engineering
 • Molecular Biotechnology
 • Metabolomics
 • Nanomedicine
 • Plant Pathology
 • Plant Physiology
 • Structural Biology
 • Stem Cell
 • Vaccine and Therapeutics

 12/12/2013


 
Papar 
164 & 165
Master Sains (MQA/SWA14895)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14896)
 • Ecology
 • Environmental Hydrology and Hydrogeology
 12/12/2013
 
Papar 
166 & 167
Master Sains (MQA/SWA14905)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14906)
 • Applied Physics
 • Physics
 • Theoretical and Computational Chemistry
 • Theoretical and Computational Physics
 • Analytical Chemistry
 • Catalysis
 • Industrial Chemistry
 • Inorganic Chemistry
 • Medicinal Chemistry
 • Nanoscience
 • Advanced Materials
 • Organic Chemistry
 • Physical Chemistry
 • Phytochemistry
 • Aqua informatics
 • Marine and Freshwater Ecosystem
 12/12/2013
 
 Papar
168 & 169
Master Sains (MQA/SWA14903)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14904)
 • Analytical and Structural Mathematics
 • Applied Mathematics
 • Computational Mathematics
 • Computable Structures and Scientifics Computing
 • Computational Electromagnetics
 • Computational Operations Research
 • Ethnomathematics
 • Financial Mathematics
 • Fluid Dynamics
 • Materials Science
 • Mathematical Cryptography
 • Mathematical Physics and Engineering
 • Mathematics Education
 • Numerical Analysis
 • Pure Mathematics
 12/12/2013
 
Papar 
170 & 171
Master Sains (MQA/SWA14893)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14894)
 • Applied and Computational Statistics
 • Statistics
 12/12/2013
 
Papar 
172 & 173
Master Sains (MQA/SWA14911)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14912)
 • Computer Graphics
 • Computer Networks
 • Computer Vision
 • Data Science
 • Database Systems
 • Human Computer Interaction
 • Information Retrieval
 • Information Systems
 • Intelligent Systems
 • Multimedia Computing
 • Parallel and Distributed Computing
 • Security in Computing
 • Software Engineering
 12/12/2013
 
 Papar
174 & 175
Master Sains (MQA/SWA14913)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14914)
 • Industrial Engineering
 • Energy
 • Green Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Nanotechnology
 • Plantation Technology
 • Sensor Technology
 • Electrical Power Engineering
 • Wireless Communications and Networks Engineering
 • Agricultural Mechanisation and Automation
 • Electronic Engineering
 • Biochemical Engineering
 • Computational Methods in Engineering
 • Computer and Embedded Systems Engineering
 • Control System Engineering
 • Photonics Engineering
 • Robotic and Automation Engineering
 • Signal Processing
 • Agricultural Waste Engineering
 • Agricultural Process Engineering
 • Biomedical Engineering
 • Chemical Engineering
 • Environmental Engineering
 • Food Engineering
 • Packaging Engineering
 • Automotive Engineering
 • Aerospace Engineering
 • Aerospace System Design Engineering
 • Geospatial Engineering
 • Geotechnical and Geological Engineering
 • Soil and Water Engineering
 • Structural Engineering
 • Water Resources Engineering
 • Farm Structures
 • Highway and Transportation Engineering
 • Geographic Information System
 • Project Management
 • Remote Sensing
 • Materials Engineering
 12/12/2013
 
 Papar
176 & 177
Master Sains (MQA/SWA14915)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14916)
 • Manufacturing Systems Engineering
 • Process Safety and Reliability
 • Food Biotechnology
 • Food Management
 • Food Safety
 • Food Science
 • Food Technology
 • Engineering and Renewable
 • Bio-composite Technology and Design
 • Biopolymer, Pulp and Paper Technology
 • Cell Biotechnology
 • Environmental Biotechnology
 • Enzyme Biotechnology
 • Industrial Biotechnology
 • Microbial Biotechnology
 • Nanobiotechnology
 • Plant Biotechnology
 12/12/2013
 
 Papar
178 & 179
Master Sains (MQA/SWA14917)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14918)
 • Architectural Studies
 • Industrial Design
 • Integrated Design Studies
 • Landscape Studies
 • Urban Planning and Design
 12/12/2013
 
 
180 & 181
Master Sains (MQA/SWA14919)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14920)
 • Food Security and Climate Changes
 • Agricultural Policy
 • Post-Harvest Technology
 • Sustainable Plantation Management
 • Agribusiness
 • Agricultural Economics
 • Agricultural Extension
 • Agricultural Technology
 • Agronomy
 • Animal Behaviour and Welfare
 • Animal Biotechnology
 • Animal Nutrition
 • Animal Production
 • Animal Sciences
 • Aquaculture
 • Biodiversity and Conservation Of Natural Resources
 • Entomology
 • Genetics
 • Horticulture
 • Land Resource Management
 • Marine Ecology and Biodiversity
 • Pest Management
 • Plant Science
 • Soil Science
 • Bioresource Management
 • Forest Management and Ecosystem Sciences
 • Forestry
 • Sustainable Recreation and Ecotourism
 • Wildlife Ecology and Management
 • Aquaculture Biotechnology
 • Aquaculture Engineering
 • Fisheries Science
 • Mariculture
 12/12/2013
 
 
182 & 183
Master Sains (MQA/SWA14921)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14922)
 • Anatomy and Histology
 • Animal Physiology
 • Animal Welfare
 • Aquatic Animal Health
 • Avian Medicine
 • Bacteriology
 • Clinical Pathology
 • Epidemiology and Public Health
 • Equine Medicine
 • Genetics and Breeding
 • Laboratory Animal Medicine
 • Nutrition
 • Parasitology
 • Pathology
 • Pharmacology
 • Radiology and Imaging
 • Ruminant Medicine
 • Small Animal Medicine
 • Surgery
 • Swine Medicine
 • Theriogenology And Cytogenetics
 • Toxicology
 • Virology
 • Wildlife and Exotic Animal Health
 12/12/2013
 
 
184 & 185
Master Sains (MQA/SWA14923)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14924)
 • Chemical Pathology
 • Clinical Nutrition
 • Community Nutrition
 • Culinary Science with Nutrition
 • Environmental Health
 • Epidemiology and Biostatistics
 • Forensic Science
 • General Surgery/ Colorectal Surgery
 • Haematology
 • Health Promotion
 • Health Service Management
 • Human Anatomy
 • Human Genetics
 • Human Physiology
 • Immunobiology
 • Immunopharmacology
 • Medical Microbiology
 • Medical Physics
 • Medical Parasitology
 • Medical Sciences
 • Molecular Medicine
 • Neurology
 • Neuroscience
 • Psychological Medicine/Psychiatry
 • Public Health
 • Nursing
 • Molecular Imaging
 • Health and Rehabilitation
 • Medical Gerontology
 • Nutritional Sciences
 12/12/2013
 
 

 
186 & 187
Master Sains (MQA/SWA14925)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14926)
 • Community Education and Development
 • Rural Advancement
 12/12/2013
 
 

 
188 & 189
Master Sains (MQA/SWA14927)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14928)
 • Community Development
 • Family Ecology
 • Family Economics and Management
 12/12/2013
 
 
190 & 191 Master Sains (MQA/SWA14929)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14930)
 • Food Service Management
 • Hospitality
 • Tourism
 12/12/2013
 
 
192 & 193 Master Sains (MQA/SWA14931)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14932)
 • Environmental Economics, Planning and Management
 • Environmental Education and Ethics
 • Environmental Policy and Governance
 • Environmental Pollution Control Technology
 • Environmental Quality and Conservation
 • Environmental System and Modelling
 • Natural Resource Policy
 • Tropical Rainforest Ecosystem Services
 12/12/2013
 
 
194 & 195 Master Sains (MQA/SWA14933)
Doktor Falsafah (MQA/SWA14934)
 • Halal Products Development
 • Halal Product Management
 • Halal Products Science
 • Human Factors and Ergonomics
 • Industrial Hygiene
 • Occupational Safety and Health
 • Safety, Health and Emergency Management
 • Occupational Safety and Health Management System
 • Shariah And Halal Laws
 12/12/2013
 
 
Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan (UPMKB)         196 Bacelor Sains Bioindustri dengan Kepujian  16/06/2014 Papar  Papar
 197 Bacelor Sains Akuakultur dengan Kepujian   Papar  Papar
 198 Bacelor Sains Perhutanan dengan Kepujian   Papar  Papar
 199 Diploma Pertanian   Papar  Papar
 200 Diploma Perhutanan   Papar  Papar
 201 Diploma Perikanan   Papar  Papar
 202 Diploma Kesihatan Haiwan dan Penternakan  16/06/2014 Papar  Papar
 203 Diploma Pengurusan Perladangan Makanan   Papar  Papar
Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains (UPMKB)  204 Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan (Kepujian)   Papar Papar
 205 Bacelor Sains Kimia Perindustrian dengan Kepujian   Papar Papar
 206 Diploma Perniagaantani   Papar Papar
 207 Diploma Kejuruteraan Pertanian 16/06/2014 Papar Papar
 208 Diploma Pembangunan Manusia   Papar Papar
 209 Diploma Sains Komputer   Papar Papar
Pusat Asasi Sains Pertanian
 210
Asasi Sains Pertanian
03/04/2017 Papar Papar

Kemaskini:: 09/12/2022 [norliyani]

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT JAMINAN KUALITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1508
03-9769 1508
03-9769 1489
BVMKCAw~