PESAN UPM UPM : ISO/IEC 17025 - Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) | PUSAT JAMINAN KUALITI
» ARTIKEL » PESAN UPM UPM : ISO/IEC 17025 - Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM)

PESAN UPM UPM : ISO/IEC 17025 - Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM)

     

PENGENALAN

 

Pihak Universiti melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Kali ke-338 pada 8 Julai 2009 telah bersetuju untuk mendapatkan Skim Akreditasi Makmal MS ISO/IEC 17025:2017 (General Requirements For The Competence Of Testing And Calibration Laboratories) dan MS ISO 15189 (Medical laboratories – Requirements for Quality and Competence) bagi memastikan pelaksanaan dan pengurusan makmal di UPM mengikut piawaian yang berkualiti. Dalam memastikan perkhidmatan ujian yang ditawarkan oleh makmal penyelidikan dan perkhidmatan dapat dipertingkatkan kualitinya, beberapa langkah telah diambil bagi mengenal pasti makmal di UPM yang berpotensi untuk diakreditasi.

Rajah 11 menunjukkan senarai Makmal Akreditasi mengikut PTJ mulai tahun 2008 hingga tahun 2022.

 

 

Rajah 11 :  Senarai Makmal Akreditasi di UPM

 

SENARAI MAKMAL AKREDITASI DI UPM

 

Setakat tahun 2022, Universiti Putra Malaysia mempunyai sebanyak 15 Makmal Akreditasi yang mendapat pensijilan Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) dari Jabatan Standard Malaysia (Standards Malaysia). PTJ di UPM yang menempatkan Makmal Akreditasi MS ISO/IEC 17025:2017 adalah seperti berikut :

 

                                       

 

                                     

 

         

      

 

Tarikh Input: 28/04/2023 | Kemaskini: 23/08/2023 | aidawati

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT JAMINAN KUALITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1508
03-9769 1489
BWJaHAd:07:41