Year 2023 | CENTRE FOR QUALITY ASSURANCE (CQA)
» SELF-ACCREDITATION » Malaysian Qualifications Agency (MQA) Circulars and Notification Letters » Year 2023

Year 2023

NO SUBJECT TITLE

CIRCULAR DATE

DATE & SERIES OF MEETING FOR INFORMATION / ACTION     

DOWNLOAD REFERENCE

JKKU JKPSU
 1.

Surat Makluman MQA Bil. /2023

 

Permohonan Pemindahan Perakuan Akreditasi Program ke Premis Baharu bagi PPT Berstatus Swaakredtasi

19th January 2023   JKKU Ke-337 (00.02.2023)

JKPSU Ke-487 (23.03.2023) 

CQA:

Perlu mengemukakan permohonan perubahan lokasi semua program Diploma dan Bacelor ke UPM Kampus Bintulu.

FKPS dan FSPP:

Perlu bersedia untuk pelaksanaan audit lokasi fasiliti yang akan dilaksanakan.

Fakulti/Sekolah:
Perlu ambil maklum dan tindakan pelaksanaan audit jika bercadang untuk membuat perubahan dan pemindahan lokasi pengendalian program.

MQA 2023

MQA 2023

 2.  

Advisory Note No. 1/2023

Fleksibiliti Kaedah Penyampaian secara Konvensional Program Pendidikan   JKKU Ke-337 (00.02.2023)    CADe:

Dicadangkan untuk meneliti keperluan penambahbaikan PdP sedia ada di UPM yang bersesuaian berdasarkan Advisory Note MQA. Sebarang penambahbaikan perlu direkodkan bagi tujuan pemantauan dan juga Audit Institusi oleh pihak MQA.

    MQA 2023
3.

Surat Pekeliling MQA Bil. 1/2023

 

Penggunaan Edisi Terkini Standard Program: Psikologi

19th January 2023    JKPSU Ke-487 (23.03.2023) 

FPSK:

FPSK perlu memastikan pematuhan program yang ditawarkan dalam bidang Psikologi mengikut keperluan edisi terkini standard program serta ketetapan dalam tempoh pemakaian yang dinyatakan.

    MQA 2023
4.

Surat Pekeliling MQA Bil. 2/2023

 

Penggunaan Standard Program: Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Programme Standards: Occupational Safety and Health, PS: OSH)

19th January 2023   JKKU Ke-338 (22.03.2023) JKPSU Ke-487 (23.03.2023)  FPSK:

FPSK perlu memastikan program yang ditawarkan dalam bidang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan mematuhi keperluan standard program ini serta ketetapan dalam tempoh pemakaian yang dinyatakan. Justeru, fakulti tidak lagi perlu merujuk kepada Standard Program: Sains Perubatan dan Kesihatan untuk bidang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

    MQA 2023
5.  Advisory Note 2/2023 Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan Generatif
(Generative Artificial Intelligence) dalam Pendidikan Tinggi
 31st March 2023   JKPSU Ke-489  (30.05.2023) 

UPM:

Dicadang untuk menyediakan panduan
terperinci penggunaan aplikasi Al Generatif
untuk staf akademik dan para pelajar dalam
memastikan penggunaan aplikasi yang
optimum, berhemah dan berintegriti dalam
PdP program.
     MQA 2023
 6. Pekeliling MQA Bil. 3/2023 Penggunaan Edisi Terkini Standard Program: Komputeran  29th May 2023   JKKU Ke-342 (00.07.2023)  JKPSU Ke-490  (04.07.2023) 

FSKTM:

perlu meneliti keperluan terkini Standard Program: Komputeran edisi ketiga serta ketetapan dalam tempoh pemakaian yang dinyatakan.

    MQA 2023
 7. Surat Makluman MQA Bil. 3/2023 Pelaksanaan Tempoh Pembelajaran Maksimum sehingga 46 Minggu dalam 1 Tahun Pengajian bagi Tahun Akhir Pengajian yang Melibatkan Latihan Industri  15th June 2023  JKKU Ke-342 (00.07.2023)    

UPM:


Fakulti/Sekolah perlu memastikan pematuhan terhadap syarat yang ditetapkan sekiranya ingin melaksana penambahan tempoh pembelajaran maksimum sehingga 46 Minggu.

    MQA 2023
8. Surat Makluman MQA Bil. 5/2023

Kelonggaran Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Kepada Pelajar Antarabangsa Yang Mengikuti Program Pengajian Yang Dilaksanakan Sepenuhnya Dalam Bahasa Melayu di Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) di Malaysia.

20th July 2023   JKPSU Ke-492  (24.08.2023)

Bahagian Kemasukan perlu memastikan tindakan pematuhan peluasan kelonggaran syarat kompetensi Bahasa Inggeris dalam syarat kemasukan pelajar antarabangsa ke program yang menggunakan sepenuhnya pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Melayu.

    MQA 2023
9. Surat Makluman  MQA Bil. 7/2023

Panduan Berkaitan Waktu Sesuai untuk Menjalankan Penilaian Akreditasi

4th August 2023 JKKU Ke-344 (21.09.2023) JKPSU Ke-493  (03.10.2023)

CQA mencadangkan penambahbaikan proses kerja di peringkat UPM dengan mengambilkira ketetapan terkini MQA serta proses yang terlibat di peringkat CQA sebelum mengemukakan permohonan ke MQA. Cadangan penambahbaikan serta PTJ yang terlibat adalah sebagaimana berikut:

1) Fakulti/Sekolah perlu memastikan:

(a) serahan dokumen untuk tujuan penilaian akreditasi sebagaimana berikut:

  • Akreditasi Sementara iaitu selewat-lewatnya satu tahunsebelum program dijangka mula ditawarkan.
  • Akreditasi Penuh iaitu sebelum pelajar kohort pertama memasukisemester akhir pengajian 

(b) permohonan pendaftaran program di MQA sebagaimana berikut:

  • mengemukakan permohonan pendaftaran Akreditasi Sementara ke CQA dalam tempoh satu (1) bulan selepas mendapat kelulusan penawaran oleh Senat. Kelulusan pendaftaran ini perlu diperolehi sebelum permohonan kelulusan penawaran Akreditasi Sementara dikemukakan ke KPT.
  • mengemukakan permohonan pendaftaran Akreditasi Penuh ke CQA dalam tempoh satu (1) bulan selepas mendapat kelulusan Senat.
Sekolah Pengajian Siswazah (SPS) dicadang untuk meneliti dan mengemas kini prosedur sedia ada berdasarkan ketetapan terkini sebagaimana di perkara (b) (i) di atas. Bahagian Urus Tadbir Akademik (BAKD)
dicadang untuk meneliti dan mengemas kini
prosedur sedia ada berdasarkan ketetapan
terkini sebagaimana di perkara (b) (i) di atas.
MQA 2023

Updated:: 21/09/2023 [aidawati]

MEDIA SHARING

CENTRE FOR QUALITY ASSURANCE (CQA)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1508
03-9769 1489
BWJaGAj~