Year 2019 | CENTRE FOR QUALITY ASSURANCE (CQA)
» SELF-ACCREDITATION » Malaysian Qualifications Agency (MQA) Circulars and Notification Letters » Year 2019

Year 2019

NO. SUBJECT TITLE

CIRCULAR DATE

DATE & SERIES OF MEETING FOR INFORMATION / ACTION    

DOWNLOAD  REFERENCE 

JKKU JKPSU
 1. Surat Pekeliling MQA Bil. 1/2019 Penambahan Subbidang Dalam Standard Program: Komputeran 20 February 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   FSKTM– pematuhan terhadap standard  CQA- pematuhan akreditasi    MQA 2019
 2. Surat Pekeliling MQA Bil. 2/2019 Penggunaan Edisi Terkini Standard Program Sains Perubatan dan Kesihatan bagi subbidang Sains Pertuturan  17 July 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   Subbidang ini tidak ditawarkan di UPM     MQA 2019
3.

Surat Pekeliling MQA Bil. 3/2019

Penambahbaikan Terhadap Standard: Ijazah Sarjana dan Kedoktoran 17 July 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   Sekolah Pengajian Siswazah (SGS) - Memperincikan kaedah pelaksanaan     MQA 2019
4.

Pekeliling MQA Bil. 1/2019

Caj Perkhidmatan Penilaian Kesetaraan Kelayakan Antarabangsa Peringkat Menengah 28 January 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   Tidak berkaitan disebabkan diuruskan sendiri oleh pelajar.     MQA 2019
 5.  

Pekeliling MQA Bil. 2/2019

Penggunaan Edisi terkini Standard Program:                  1) Bioteknologi                        2) Mualamat dan Kewangan          Islam 20 February 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   FBSB– pematuhan terhadap standard CQA – pematuhan akreditasi                  Status tindakan  Edaran telah dibuat kepada FBSB pada 11 Mac 2019.   MQA 2019
6. Pekeliling MQA Bil. 3/2019 Penggunaan Standard Program: Bahasa 20 February 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   FBMK– pematuh an terhadap standard

CQA – pematuhan akreditasi                  Status tindakan  Edaran telah dibuat kepada FBMK pada 11 Mac 2019.

  MQA 2019
7. Pekeliling MQA Bil. 4/2019 Caj Perkhidmatan Berhubung Permohonan Pengiktirafan Kelayakan yang Tersenarai dalam eSisraf dan MQR  21 March 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   Tidak berkaitan dengan UPM. Individu yang memerlukan pengiktirafan kelayakan perlu berhubung dengan pihak MQA.     MQA 2019
8. Pekeliling MQA Bil. 5/2019 Penggunaan Standard Program: Kepakaran Pergigian  30 April 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   Program ini tidak ditawarkan di UPM.     MQA 2019
9. Pekeliling MQA Bil. 6/2019 Perubahan Proses dan Tempoh Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh Mulai Julai 2019  9 May 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   Semua program di bawah badan profesional (termasuk program di bawah universiti berstatus swaakreditasi) perlu melalui proses ini.

Fakulti – menyediakan keperluan dokumen, fi berkaitan dan mengemukakan permohonan.

CQA – membantu urusan permohonan fakulti  

MQA 2019 (i)

MQA 2019 (ii)

10. Pekeliling MQA Bil. 7/2019 Penggunaan Edisi Terkini Standard Program: Hospitaliti dan Pelancongan 10 July 2019  JKKU Ke-296 03.09.2019   Program ini tidak ditawarkan di UPM.     MQA 2019
 11. Pekeliling MQA Bil. 8/2019 Caj Perkhidmatan Berhubung Permohonan Rayuan Calon APEL yang Tidak Melepasi Saringan Pusat Penilaian APEL (PPA) bagi Kemasukan ke Program Peringkat Sarjana Tahap 7 (APEL T-7), MQF  17 July 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   Tidak berkaitan dengan UPM dan khusus kepada Pusat Penilaian APEL.     MQA 2019
 12. Surat Makluman MQA Bil. 1/2019 Ketetapan Berkaitan Gred 11 dan Gred 12 Sistem Persekolahan Luar Negara  4 April 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   Bahagian Kemasukan (BK)- pematuhan syarat dalam pengambilan pelajar     MQA 2019
 13. Surat Makluman MQA Bil. 2/2019 Panduan Pelaksanaan Program Micro-Credential  6 May 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019  

CADE - memperincikan kaedah pelaksanaan

    MQA 2019
 14. Surat Makluman MQA Bil. 3/2019 Pameran Sijil Perakuan Akreditasi  7 May 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019  

CQA – pemantauan pelaksanaan

Fakulti - mempamerkan salinan perakuan akreditasi program   MQA 2019
15. Surat Makluman MQA Bil. 4/2019 Peraturan Pengiklanan MQA  7 May 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   COSCOM-•memperincikan        pelaksanaan            diperingkat UPM
•membuat hebahan    kepada semua          fakulti
    MQA 2019
 16. Surat Makluman MQA Bil. 5/2019 Garis Panduan Kurikulum: Program Asas  31 May 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   ASPER – perincian pelaksanaan sekiranya memilih GCF     MQA 2019
 17.

Surat Makluman MQA Bil. 6/2019

Program Integrasi Sarjana Muda Tahap 6 MQF dan Sarjana Tahap 7 MQF  17 July 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   CADe – Perincian konsep dan pelaksanaan integrasi di UPM SGS – pemantauan pelaksanaan   MQA 2019
 18. Surat Makluman MQA Bil. 7/2019 Ketetapan Mengenai Pengemukaan Dokumen dan Fi Permohonan Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh bagi Program Profesional ke MQA  31 July 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   Semua program di bawah badan profesional (termasuk program di bawah universiti berstatus swaakreditasi) perlu melalui proses ini.
Fakulti – menyediakan keperluan dokumen, fi berkaitan dan mengemukakan 
 

CQA – membantu urusan permohonan fakulti

  MQA 2019
 19.  

JPT

Permohonan Kelulusan Audit Lokasi Dalam/Luar Negara Program Akademik Pesisir 13 February 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   Bahagian Urus Tadbir Akademik (BAKD) & SGS - Memastikan fakulti membuat audit lokasi.  

CQA – melaksana penilaian/audit lokasi dan pematuhan terhadap standard.

Fakulti – menyediakan keperluan dokumen yang diperlukan. JPT 2019
 20.  JPT Penggunaan Standard Program Sebagai Syarat Kelayakan Masuk Kursus Pengajian di IPTS  27 March 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   Tidak berkaitan dengan UPM     JPT 2019
21.  JPT Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris kepada Pelajar Antarabangsa  31 July 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   BAKD & SGS – memastikan pematuhan dalam proses pengambilan pelajar.     JPT 2019
22.   JPT Pengemaskinian Struktur Kursus MPU- Pelaksanaan Kursus Falsafah dan Isu Semasa & Kursus Penghayatan Etika dan Peradaban 15 August 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   BAKD- menentukan struktur kursus MPU untuk kohort 2019/2020 dan memperincikan semula struktur MPU UPM.     JPT 2019
23.

KPM: Pengemaskinian Butiran Dasar Pekeliling PPTS, JPT Bil. 2/2017

Pengemaskinian Dasar Kerjasama Kursus Pengajian di IPTS 13 June 2019 JKKU Ke-296 03.09.2019   Tidak berkaitan dengan UPM     KPM 2019
 24. Pekeliling MQA Bil 9/2019 Pelaksanaan Sistem Jaminan Kualiti Tunggal TVET: Penambahbaikan Laluan Pendidikan Graduan TVET 30 August 2019 JKKU Ke-297 30.01.2020   Tidak berkaitan dengan UPM     MQA 2019
25. Pekeliling MQA Bil 10/2019 Pelaksanaan Sistem Jaminan Kualiti Tunggal TVET: Pemakaian Kod Amalan Akreditasi Program TVET (Code of Practice For TVET Programme Accreditation, COPTPA) 30 August 2019 JKKU Ke-297 30.01.2020   Tidak berkaitan dengan UPM     MQA 2019
 26. Pekeliling MQA Bil 11/2019 Pemakaian Kod Amalan Akreditasi Program: Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh (Code Of Practice For Programme Accreditation: Open And Distance Learning, COPPA: ODL)  26 November 2019 JKKU Ke-297 30.01.2020   UPMET dan fakulti yang menawarkan program PJJ.     MQA 2019
27. Surat Pekeliling MQA Bil. 7/2019 Garis Panduan Penamaan Pendidikan Tinggi Malaysia 17 December 2019 JKKU Ke-297 30.01.2020   Semua fakulti     MQA 2019
 28. Surat Pekeliling MQA Bil. 9/2019 Penambahbaikan Borang dan Proses Permohonan Akreditasi Sementara (MQA-01 2017) dan Akreditasi Penuh (MQA-02 2017)  26 December 2019 JKKU Ke-297 30.01.2020  

CQA dan Program yang mendapat akreditasi di bawah badan profesional : i. Fakulti                     Kejuruteraan    ii.Fakulti Ekonomi         dan Pengurusan    iii.Fakulti                     Rekabentuk dan       Senibina              iv.Fakulti Perubatan     dan Sains                 Kesihatan            v.Fakulti Perubatan       Veterinar

    MQA 2019
 29. Surat Makluman MQA Bil. 8/2019 Kriteria Pemilihan PPT Luar Negara Sebagai Franchisor Program Kerjasama 20 August 2019 JKKU Ke-297 30.01.2020   Tidak berkaitan dengan UPM     MQA 2019
30. Surat Makluman MQA Bil. 9/2019 Pelaksanaan Tempoh Pembelajaran Melebihi 43 Minggu dan Beban Pembelajaran Pelajar Melebihi 50 Kredit Setahun 26 November 2019 JKKU Ke-297 30.01.2020   Fakulti & BAKD – perincian tindakan     MQA 2019
 31.  Surat Makluman MQA Bil. 10/2019 Pengecualian Bilangan Maksimum Pengambilan Pelajar Bagi Program Sarjana dan Kedoktoran Secara Penyelidikan 27 November 2019 JKKU Ke-297 30.01.2020   Sekolah Pengajian Siswazah – perlu diperincikan dan mendapat kelulusan Senat UPM.     MQA 2019
 32. Surat Pekeliling MQA Bil. 8/2019 Penambahbaikan Keperluan Program Bidang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam Standard Program: Sains Perubatan dan Kesihatan  23 December 2019 JKKU Ke-297 30.01.2020   Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan     MQA 2019

Updated:: 10/08/2023 [norliyani]

MEDIA SHARING

CENTRE FOR QUALITY ASSURANCE (CQA)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1508
03-9769 1489
BWJaIAe~