Year 2022 | CENTRE FOR QUALITY ASSURANCE (CQA)
» SELF-ACCREDITATION » Malaysian Qualifications Agency (MQA) Circulars and Notification Letters » Year 2022

Year 2022

NO SUBJECT TITLE

CIRCULAR DATE

DATE & SERIES OF MEETING FOR INFORMATION / ACTION     

DOWNLOAD REFERENCE

JKKU JKPSU
 1.

Surat Makluman MQA Bil. 4/2022

Prosedur Verifikasi National Education Code 2020 (NEC-2020) Program oleh Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) oleh Agensi Kelayakan Malaysia  5 April 2022  

JKKU Ke-311 00.05.2022

JKPSU Ke-474 26.04.2022

CQA telah meminta semua Fakulti/Sekolah untuk membuat pengesahan NEC-2020. Pelaksanaan verifikasi akan dibuat oleh pihak BAKD dan SPS. (emel CQA bertarikh 18 April 2022 kepada semua Timbalan Dekan dan Pegawai Tadbir Fakulti/Sekolah)

Sasaran pengesahan dan verifikasi akan selesai adalah selewat-lewatnya pada pertengahan Mei 2022.

    MQA 2022
 2. Surat Makluman MQA Bil. 5/2022 Pelanjutan Fleksibiliti Pengendalian Program Pendidikan Tinggi (PPT) bagi tahun 2022 oleh Agensi Kelayakan Malaysia  12 April 2022  JKKU Ke-311 00.05.2022 JKPSU Ke- 00.05.2022  BAKD, SPS: Pemakluman pelanjutan tempoh kepada fakulti/sekolah

Fakulti/Sekolah: Memastikan pelaksaanaan sebagaimana yang ditetapkan

  MQA 2022
3. Surat Makluman MQA Bil. 6/2022 Tempoh Piagam Pengurusan Sijil Perakuan Akreditasi dan Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register, MQR) serta borang-borang yang berkaitan. 21 June 2022   JKPSU Ke-477 04.08.2022

CQA: akan mengambil maklum tentang perubahan tempoh ini dan akan melaksanakan seperti mana dalam arahan yang dikeluarkan dalam surat makluman ini.

Pihak PTJ juga perlu maklum dan mengambil Tindakan yang sewajarnya.

    MQA 2022
4. Surat Makluman MQA Bil. 7/2022 Penerangan berhubung Pelanjutan Fleksibiliti Pengendali Program Pendidikan Tinggi bagi tahun 2022 8 August 2022  JKKU Ke- 00.08.2022 JKPSU Ke-478 23.08.2022 

SPS dan BAKD: Pemakluman serta perincian pelaksanaan di peringkat UPM. 

    MQA 2022
5. Surat Makluman MQA Bil. 8/2022

Pelaksanaan Pelanjutan Tempoh Transisi Pematuhan Terhadap Kelayakan Penyelia Utama dalam Standard: Ijazah Sarjana dan Kedoktoran Edisi Kedua, 2021

8 August 2022   JKPSU Ke-478 23.08.2022

SPS : aturan tindakan penyelarasan pematuhan kepada keperluan yang dinyatakan pada perkara 4.

    MQA 2022
6. Surat Makluman MQA Bil. 9/2022

Penilaian Program yang Menggunakan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Work-Based Learning (WBL) Berdasarkan Guidelines To Good Practices : Work-Based Learning dan Format Penilaian Laporan WBL

12 October 2022   JKPSU Ke-484 27.12.2022 Fakulti/Sekolah

FP dan FSTM iaitu fakulti yang menawarkan program mod 2u2i yang mempunyai kaedah PdP secara WBL perlu merujuk kepada elemen penilaian dalam format berkenaan sebagai panduan pelaksanaan PdP program.

 

CQA

Memastikan elemen penilaian penting dalam format berkenaan digunakan semasa membuat penilaian akreditasi. 

 

MQA 2022

MQA 2022

7. Surat Makluman MQA Bil. 10/2022

Proses Penilaian Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh Program Sains Kesihatan Bersekutu di bawah Majlis Profesion Kesihatan Bersekutu Malaysia (MPKBM)

19 October 2022   JKPSU Ke-484 27.12.2022 FPSK:

Perlu mengambil tindakan mengemukakan permohonan ke MPKBM bermula Julai 2023 melalui sistem eSP MQA dengan merujuk kepada bidang dan tahap yang dinilai oleh MPKBM. Pihak MQA akan mengadakan sesi taklimat berkaitan permohonan akreditasi dibawah MPKBM ini. 

 

 

  MQA 2022
8. Surat Makluman MQA Bil. 11/2022

Proses Penyenaraian dan Pendaftaran Akreditasi dalam Malaysian Qualifications Register (MQR) bagi Program yang telah Mendapat Perakuan Akreditasi Badan Profesional

20 October 2022   JKPSU Ke-484 27.12.2022

Fakulti/Sekolah:

Program yang telah mendapat akreditasi badan profesional perlu mengambil maklum dan tindakan berdasarkan ketetapan terkini fi yang dinyatakan. 
    MQA 2022
9. Surat Makluman MQA Bil. 12/2022 Permohonan Pengesahan Nilai Taraf Kelayakan Menengah Luar Negara yang dijalankan di Malaysia yang tiada bukti berdaftar dengan Badan Berautoriti di Malaysia 31 October 2022    JKPSU Ke-484 27.12.2022

BKAD:                                

Perlu mengambil maklum dan tindakan (jika berkaitan)  

    MQA 2022
10. Surat Makluman MQA Bil. 13/2022  

Pelarasan Pelaksanaan Penilaian APEL secara Dalaman oleh Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) Tempatan

3 October 2022     JKPSU Ke-484 27.12.2022  CQA

Perlu mematuhi keperluan yang ditetapkan dalam mengemukakan permohonan sebagai PPA dalaman.

    MQA 2022
11. Surat Makluman MQA Bil. 14/2022  

Kaedah Baharu Penyerahan Dokumen permohonan kepada Agensi kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA)

 7 Disember 2022   JKKU Ke-337 00.03.2023 JKPSU Ke-485 27.01.2023  

Fakulti/Sekolah:

mengambil tindakan keperluan terkini yang ditetapkan oleh pihak MQA (penyediaan flash/pen drive) dalam mengemukakan permohonan daftar program.  
   

 MQA 2022

MQA 2022

Updated:: 02/08/2023 [norliyani]

MEDIA SHARING

CENTRE FOR QUALITY ASSURANCE (CQA)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1508
03-9769 1489
WXFZLAg~