Tahun 2020 | PUSAT JAMINAN KUALITI
» SWAAKREDITASI » Pekeliling Dan Surat Makluman Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) » Tahun 2020

Tahun 2020

NO. PERKARA TAJUK

TARIKH PEKELILING

TARIKH & SIRI MESYUARAT MAKLUMAN / TINDAKAN     

MUAT TURUN RUJUKAN

JKKU JKPSU
 1. Surat Makluman MQA Bil. 1/2020 Penghentian Proses Penilaian Program Akreditasi Penuh 16 Januari 2020     Fakulti yang menawarkan program dibawah badan profesional. Bermula Julai 2019, semua permohonan akreditasi dibawah badan profesional perlu melalui MQA (sistem eSP).     MQA 2020
 2. Surat Makluman MQA Bil. 2/2020 Penambahbaikan Dasar Pindah Kredit 30 Januari 2020 JKKU Ke-298 27.02.2020   BAKD – memperincikan pelaksanaan tindakan untuk dilaksanakan oleh semua fakulti.     MQA 2020
 3. JPT Pemakluman JPT - Garis Panduan Pelaksanaan Program Joint, Dual dan Double Degree di PPT 5 Februari 2020     Sekolah Pengajian Siswazah (SPS)    

JPT 2020 (i)

JPT 2020 (ii)

 4. Pekeliling MQA Bil. 1/2020 Permohonan Akreditasi Sementara Dan Akreditasi Penuh Program TVET 27 Februari 2020 JKKU Ke-303 14.08.2020   Tidak berkaitan dengan UPM     MQA 2020
 5. Pekeliling MQA Bil. 2/2020 Permohonan Conversion Program Akademik Ke Program TVET 28 Februari 2020 JKKU Ke-303 14.08.2020   Tidak berkaitan dengan UPM     MQA 2020
 6. Surat Makluman MQA Bil. 4/2020 Pengecualian Kursus Kaedah Penyelidikan (Research Methodology, RM) Bagi Program Kedoktoran  14 Mei 2020 JKKU Ke-303 14.08.2020         MQA 2020
7. Surat Makluman MQA Bil. 5/2020 Penawaran Degree Transfer Programme (DTP)  10 Julai 2020 JKKU Ke-306 28.10.2020   BAKD-memperincikan keperluan pelaksanaan jika ingin dilaksanakan di UPM.     MQA 2020
8. Surat Makluman MQA Bil. 6/2020 Pemakaian Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) Edisi Kedua 29 Julai 2020 JKKU Ke-306 28.10.2020   CQA - merekodkan pemakluman pemakaian di UPM BAKD & SPS - merekodkan ketetapan perincian pelaksanaan di UPM untuk prasiswazah dan siswazah

Fakulti/Sekolah-merekodkan pelaksanaan yang dibuat dalam kurikulum program

MQA 2020
9. Surat Makluman MQA Bil. 7/2020 Pelaksanaan Sistem Jaminan Kualiti Tunggal TVET : Permohonan, Pendaftaran dan Pemakaian Occupational/ Industry Standards and Practices (OISP) 10 Ogos 2020 JKKU Ke-306 28.10.2020   Tidak berkaitan dengan UPM     MQA 2020
10. Surat Makluman MQA Bil. 8/2020 Garis Panduan Amalan Baik: Micro-Credential 10 Ogos 2020 JKKU Ke-306 28.10.2020   CQA – mempertimbangkan kelulusan akreditasi sebagaimana ketetapan MQA serta memaklumkan kepada MQA pelaksanaan Micro-credential di UPM

BAKD, SPS & CADe – memastikan pelaksanaan Micro-credential di UPM sebagaimana GGP terkini.

  MQA 2020
11. Surat Makluman MQA Bil. 9/2020 Penambahbaikan Dasar Pindah Kredit-Tempoh Pemastautin 3 September 2020 JKKU Ke-306 28.10.2020  

BAKD & Fakulti/Sekolah -Pematuhan pelaksanaan kepada ketetapan terkini.

    MQA 2020
 12. Surat Pekeliling MQA Bil. 1/2020

Penggunaan Edisi Terkini Standard Program: Seni Lukis dan Seni Reka

5 November 2020 JKKU Ke-309 07.01.2021   FRSB -pematuhan terhadap keperluan standard terkini     MQA 2020
 13. Advisory Note  BIL. 5/2020

Panduan Kaedah Alternatif Penyampaian Program dan Penilaian Pembelajaran Pelajar dalam Standard Program 

 28 Jun 2020 JKKU Ke-309 07.01.2021   Fakulti/Sekolah-sebagai panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (PdP) program     MQA 2020
 14. Surat Makluman MQA Bil. 10/2020 Panduan Audit Pematuhan bagi Universiti Swaakreditasi 26 November 2020 JKKU Ke-309 07.01.2021   CQA- menggunapakai panduan bagi tujuan pengekalan status swaakreditasi     MQA 2020
 15. Surat Makluman MQA Bil. 11/2020

Penjajaran Hasil Pembelajaran dalam Standard Program kepada Hasil Pembelajaran Kerangka Kelayakan Malaysia Edisi Kedua bagi:                    (i)  Standard Program:                 Kewangan                          (ii) Standard Program: Sains         Maklumat                          (iii)Standard Program:                 Komputeran

21 Disember 2020 JKKU Ke-309 07.01.2021    

FSKTM dan SPE-  pematuhan terhadap keperluan standard program terkini

    MQA 2020

Kemaskini:: 20/01/2022 [aidawati]

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT JAMINAN KUALITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1508
03-9769 1508
03-9769 1489
BVMKEAX~