BAHAGIAN | PUSAT JAMINAN KUALITI

» BAHAGIAN

BAHAGIAN

Pusat Jaminan Kualiti (CQA) terbahagi kepada dua (2) bahagian; Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan dan Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik & Akreditasi. Di bawahnya terdapat masing-masing dua (2) seksyen.

WWDYEAV:04:32