| PUSAT JAMINAN KUALITI
  • (1) Pengurusan Kualiti Universiti Awam (UA)
Bil.   Nama UA   Nama Pusat Kualiti   Pautan
1   UPM  

Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
Universiti Putra Malaysia

  Papar
2   UM  

Pusat Pengurusan dan Penambahbaikan Kualiti (QMEC)
Universiti Malaya

  Papar
3   UKM  

Pusat Jaminan Kualiti (PJK)
Universiti Kebangsaan Malaysia

  Papar
4   UTM  

Pusat Kualiti dan Pengurusan Risiko UTM
Universiti Teknologi Malaysia 

  Papar
5   USM  

Pusat Kualiti Universiti
Universiti Sains Malaysia

  Papar
6   UIAM  

Pejabat Pengurusan Kualiti  dan Institusi Akademik (OQM)
Universiti Islam Antabangsa Malaysia 

  Papar
7   UUM  

Institut Pengurusan Kualiti (IPQ)
Universiti Utara Malaysia

  Papar
8   UNIMAS  

Pusat Perancangan Strategik, Risiko dan Pengurusan Kualiti (SQRC)
Universiti Malaysia Sarawak

  Papar
9   UMS  

Pusat Kecemerlangan Pengajaran dan Kualiti Akademik
Universiti Malaysia Sabah

  Papar
10   UPSI  

Bahagian Pengurusan Kualiti (BPQ)
Universiti Pendidikan Sultan Idris

  Papar
11   USIM  

Pusat Perancangan Korporat dan Pengurusan Kualiti
Universiti Sains Islam Malaysia

  Papar
12   UiTM  

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA)
Universiti Teknologi MARA

  Papar
13   UMT  

Pusat Perancangan, Pembangunan dan Kualiti Akademik  
Universiti Malaysia Terengganu

  Papar
14   UTHM  

Jabatan Pengurusan KualitiUniversiti Tun Hussein Onn Malaysia

  Papar
15   UTeM  

Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti dan Risiko (PPSKR)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka

  Papar
16   UMP  

Jabatan Hal Ehwal Korporat dan Kualiti
Universiti Malaysia Pahang 

  Papar
17   UNIMAP  

Pusat Pembangunan Korporat dan Pengurusan Kualiti  (PUSPEK)
Universiti Malaysia Perlis

  Papar
18   UniSZA  

Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti (SPAQM)
Universiti Sultan Zainal Abidin

  Papar
19   UMK  

Pusat Jaminan Kualiti dan Akreditasi
Universiti Malaysia Kelantan

  Papar
20   UPNM  

Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data (PJKPD)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

  Papar
 
 
  • (2) Pengurusan Kualiti IPTS
 
  • (3) Pengurusan Kualiti Agensi Kerajaan/Swasta
Untuk kegunaan staf Universiti Putra Malaysia (UPM) sahaja

Di sini, ada disediakan pautan-pautan pantas untuk akses staf UPM ke laman sesawang yang dibangunkan oleh iDEC untuk kemudahan semua staf UPM.

 

1.    Perakam Waktu    
2.    e-Cuti    
3.    e-Claims    
4.    e-Slip    
5.    e-ISO    
6.    e-PKP    
7.    e-RO    
8.    Portal UPM    
9.    Portal CQA    
10.    SISMAN    
11.    Sistem Permohonan ke Luar Negara (SPLN)    
12.    Sistem e-LPPT (P&P Bukan Akademik)    
13.    Sistem e-LPPT (Pelaksana)    
14.    SPICT    
15.    iCRIS    
16.    Sistem Kenaikan Pangkat    
17.    PRIMS    
18.    KM Portal    

 

Kami di Pusat Jaminan Kualiti (CQA), Universiti Putra Malaysia sangat mengalu-alukan mana-mana pelawat dari dalam dan luar negara yang berhasrat untuk membuat lawatan kerja sebagai usaha membudayakan kualiti dalam bekerja dan berorganisasi. Sebarang lawatan boleh terus berhubung dengan pihak kami menerusi butiran di bawah:
 
Prof. Dr. Amin Ismail [CV] [Orcid]
Pengarah
 03-8947 1504
 03-8947 2037
WWDYFAQ:05:30