MENGENAI KAMI | PUSAT JAMINAN KUALITI

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Pusat Jaminan Kualiti (CQA), Universiti Putra Malaysia ini adalah sebuah pusat baharu yang diwujudkan bagi mengawalselia dan memantau perjalanan kualiti di UPM secara total. Ianya terdiri daripada dua (2) unit bahagian; Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan dan Bahagian Kualiti Akademik & Akreditasi.

WWDYFAm:05:29