| CENTRE FOR QUALITY ASSURANCE (CQA)
No. Public Universities Quality Centre Websites
1 UTM Pusat Kualiti dan Pengurusan Risiko UTM
Universiti Teknologi Malaysia
View
2 UM Pusat Pengurusan dan Penambahbaikan Kualiti (QMEC)
Universiti Malaya
View
3 USM Pusat Kualiti Universiti
Universiti Sains Malaysia
View
4 UKM Pusat Jaminan Kualiti (PJK)
Universiti Kebangsaan Malaysia
View
5  UPM Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
Universiti Putra Malaysia
View
6 UIA Pejabat Pengurusan Kualiti  dan Institusi Akademik (OQM)
Universiti Islam Antabangsa Malaysia 
View
7 UUM Institut Pengurusan Kualiti (IPQ)
Universiti Utara Malaysia
View
8 UNIMAS Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti
(SQC)
Universiti Malaysia Sarawak
View
9 UMS Pusat Pengurusan Strategik dan  Akademik
Universiti Malaysia Sabah
View
10 UPSI Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti
Universiti Pendidikan Sultan Idris
View
11 USIM Pusat Perancangan Korporat dan Pengurusan Kualiti
Universiti Sains Islam Malaysia
View
12 UiTM  Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA)
Universiti Teknologi MARA
View
13 UMT Pusat Perancangan dan Pembangunan Akademik  
Universiti Malaysia Terengganu
View
14 UTHM Pejabat Pengurusan Strategik dan Kualiti
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
View
15 UTeM Pusat Jaminan Kualiti dan Akreditasi
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
View
16 UMP Jabatan Hal Ehwal Korporat dan Kualiti
Universiti Malaysia Pahang 
View
17 UniMAP Pusat Pembangunan Korporat dan Pengurusan Kualiti  (PUSPEK)
Universiti Malaysia Perlis
View
18 Unisza Pusat Pengurusan Bakat dan Kualiti Akademik
Universiti Sultan Zainal Abidin
 
19 UMK Pusat Jaminan Kualiti dan Akreditasi
Universiti Malaysia Kelantan
View
20 UPNM Pusat Jaminan Kualiti
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
 
C1521822524