Felo Bersekutu | PUSAT JAMINAN KUALITI
» SWAAKREDITASI » Swaakreditasi » Felo Bersekutu

Felo Bersekutu

Latar Belakang

Jawatankuasa Pengurusan UPM melalui mesyuaratnya ke-616 pada 4 Ogos 2017 telah bersetuju untuk melantik Felo Bersekutu (Swa Akreditasi) di Pusat Jaminan Kualiti (CQA). Felo Bersekutu ini dilantik di kalangan ahli akademik yang merupakan Panel Penilai Dalaman UPM untuk akreditasi program dan pemilihan berdasarkan penglibatan, komitmen, daya usaha dan penulisan yang baik semasa melaksanakan tugasan pengauditan.
 

Sebagai permulaan pada tahun 2019, keahlian Felo Bersekutu telah ditambah daripada tujuh (7) orang kepada sebelas (11) orang. Pada tahun 2022, atas justifikasi keperluan pemantauan aspek jaminan kualiti di peringkat universiti dan fakulti/ sekolah serta mewujudkan pakar rujuk berkaitan akreditasi di fakulti.

 

Kini bilangan Felo Bersekutu CQA telah bertambah kepada lapan belas (18) orang dan dibahagikan mengikut bidang iaitu bidang Sains dan Teknologi dan bidang Sastera dan Sains Sosial. Felo Bersekutu yang dilantik ini akan bertanggungjawab :

  1. menjadi jawatankuasa pemikir dalam merancang dan menambahbaik kerangka serta pelaksanaan sistem jaminan kualiti akademik UPM berdasarkan standard yang ditetapkan oleh MQA; 
  2. membantu dalam penyediaan laporan atau dokumentasi mengikut keperluan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) serta aktiviti pengauditan oleh pihak MQA; dan 
  3. memberi khidmat nasihat berkaitan proses pengauditan program serta sebagai ‘trainer’ (penceramah atau fasilitator) dalam aktiviti latihan pengukuhan kepada Panel Penilai Dalaman. 

Senarai Felo Bersekutu 2022 adalah seperti berikut:

Felo Adjung

1.

 

Prof. Dr. Ts. M. Iqbal Saripan


Jabatan Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi
Fakulti Kejuruteraan
03-9769 4344
iqbal@upm.edu.my

Bidang Sastera dan Sains Sosial

1.

 

Prof. Madya Dr. Noor Syamilah Zakaria


Jabatan Pendidikan (Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling)
Fakulti Pengajian Pendidikan
03-9769 8118
syamilah@upm.edu.my

2.

 

Dr. Rojanah Kahar


Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga
Fakulti Ekologi Manusia
03-9769 7087
rojanah@upm.edu.my

 

 

 

3. 

 

Prof. Madya Dr. Haslinda Hashim

Jabatan Pengurusan dan Pemasaran                                   

Sekolah Perniagaan dan Ekonomi (SPE)                                     

03-9769 7890
haslinda@upm.edu.my

 

 

 

 

4.

 

Prof. Madya Dr. Mohamad Ibrani Shahrimin Bin Adam Assim

Jabatan Sains Sosial dan Pengurusan,

Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains, UPMKB

086-855316
ibrani@upm.edu.my

 

 

 

5.

 

Prof. Madya Dr. Mohd Nizam Osman

Jabatan Komunikasi
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

03-9769 8970
mo_nizam@upm.edu.my

Bidang Sains dan Teknologi 

6.

 

Prof. Madya Dr. Muskhazli Mustafa


Jabatan Biologi
Fakulti Sains
03-9769 6631
muskhazli@upm.edu.my

 

 

 

   7.     

 

Prof. Madya Dr. Izhal Abdul Halin


Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Fakulti Kejuruteraan
03-9769 4359
izhal@upm.edu.my

 

 

 

8.

 

Prof. Madya Ir. Dr. Farah Nora Aznieta Abd. Aziz


Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan
03-9769 4406
farah@upm.edu.my

 

 

 

9.

 

Prof. Madya Dr. Zulfitri ‘Azuan Mat Daud

Jabatan Dietetik
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
03-9769 2431
zulfitri@upm.edu.my

 

 

 

10.

 

Prof. Madya Dr. Fazirulhisyam Hashim

Jabatan Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi
Fakulti Kejuruteraan
03-9769 4319
fazirul@upm.edu.my

 

 

 

 

11.

 

Prof. Madya Dr. Juwaidah Sharifuddin

Timbalan Dekan (Akademik dan Hal Ehwal Pelajar)
Fakulti Pertanian
03-9769 4936
juwaidah@upm.edu.my

 

 

 

12.

 

Profesor Madya Ts. Dr. Hassan Alli

Jabatan Reka Bentuk Perindustrian

Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina

03-9769 4076
halli@upm.edu.my

 

 

 

13.

 

Prof. Madya Ts. Dr. Yusmadi Yah Jusoh

Jabatan Kejuruteraan Perisian dan Sistem Maklumat

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

03-9769 1760
yusmadi@upm.edu.my

 

 

 

14.

 

Dr. Azzreena Mohamad Azzeme

Jabatan Biokimia

Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul

03-9769 8265
azzreena@upm.edu.my

 

 

 

15.

 

Dr. Farah Adibah Che Ishak

 

Jabatan Pengurusan dan Khidmat Makanan

Fakulti Sains dan Teknologi Makanan

03-9769 8495
farahadibah@upm.edu.my

 

 

 

16.

 

Dr. Farina Mustapha Kamal

 

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar

Fakulti Perubatan Veterinar

03-9769 3466
farina@upm.edu.my

 

 

 

17.

 

Dr. John Keen Chubo

Jabatan Sains Perhutanan,

Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan, UPMKB

086-855470
johnkeen@upm.edu.my

 

 

 

18.

 

Dr. Zufarzaana Zulkeflee

Jabatan Alam Sekitar

Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar

03-9769 8076
zufarzaana@upm.edu.my

 

 

Kemaskini:: 28/09/2022 [norliyani]

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT JAMINAN KUALITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1508
03-9769 1508
03-9769 1489
BVMKDAd~