SISTEM PENGURUSAN/ AKREDITASI MAKMAL | PUSAT JAMINAN KUALITI

» SISTEM PENGURUSAN/ AKREDITASI MAKMAL

SISTEM PENGURUSAN/ AKREDITASI MAKMAL

Pusat Jaminan Kualiti (CQA) buat masa ini mengendalikan kawalan kualiti ke atas Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat MS ISO/IEC 27001, Sistem Pengurusan Alam Sekitar MS ISO 14001, Sistem Akreditasi Makmal MS ISO/IEC 17025 dan swa akreditasi bagi Universiti Putra Malaysia

WWDYDA5:03:44