Self Accreditation Informations | CENTRE FOR QUALITY ASSURANCE (CQA)

Self Accreditation Informations

 pengarah

Swaakreditasi merupakan satu status yang melayakkan sesebuah universiti mengakreditasi sendiri program pengajian mereka (tanpa perlu mendapatkan kelulusan Malaysian Qualification Agency (MQA) dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara aktiviti utama jaminan kualiti akademik berkaitan swaakreditasi ialah memperkukuhkan pengurusan penilaian program akademik bagi memenuhi keperluan swaakreditasi dan Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF).

Prosedur Berkaitan Pengurusan Jaminan Kualiti Akademik

1. Prosedur Swaakreditasi Sementara Program Pengajian
2. Prosedur Swaakreditasi Penuh Program Pengajian
3. Prosedur Pembentukan Program Baharu dan Penstrukturan/Semakan Semula Program Prasiswazah
4. Prosedur Pembentukan Program Baharu Pengajian Siswazah
5. Prosedur Semakan Semula Kurikulum Program Pengajian Siswazah

 

 

Dokumen Jaminan Kualiti Akademik 

Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) 

Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) merupakan instrumen yang mengklasifikasikan kelayakan berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui di peringkat kebangsaan dan ditanda aras dengan amalan antarabangsa. MQF menjelaskan tahap pembelajaran, hasil pembelajaran dan sistem kredit yang berasaskan beban pembelajaran pelajar

 

Kod Amalan:

 

Code of Practices for Programme Accreditation (COPPA)

 

Code of Practice for Institutional Audit (COPIA)

 

Kod amalan merupakan panduan kepada semua pihak berkepentingan tentang sembilan bidang penilaian bagi tujuan jaminan kualiti.

 

Standard program

Kriteria yang ditentukan berdasarkan tahap minimum yang perlu dicapai oleh IPT untuk memastikan program akademik sesuatu bidang itu boleh disampaikan secara berkesan. Standard Program merangkumi kesemua tahap kelayakan MQF; dari sijil hingga ijazah

 

 

 

Standard Dokumen

 

 

 

Dokumen standard menetapkan garis panduan umum berkenaan sesuatu tahap kelayakan berdasarkan Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF)

 

Garis Panduan Amalan Terbaik

 

Dokumen ini adalah sebahagian daripada siri garis panduan yang dibangunkan untuk membantu IPT melaksanakan amalan dan standard yang terkandung dalam Kod Amalan Akreditasi Program (COPPA) dan Kod Amalan Audit Institusi (COPIA).

 

 


Updated:: 11/03/2016 [t_rozi]

MEDIA SHARING

CENTRE FOR QUALITY ASSURANCE (CQA)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-8947 1508
03-8947 2037
C1527210465